„Nejvděčnější jsou ty badatelské práce, které potěší myslitele a zároveň prospívají lidstvu.“
Christian Doppler

Co mají společného letadla, rychlá auta, červené krvinky, tlukot srdce, látky plynného skupenství v utěsněném potrubí či hvězdy na nebi?
Jejich rychlost lze měřit pomocí fyzikálního jevu, který objevil světoznámý vědec Christian Andreas Doppler pocházející ze Salcburku. Tohoto vizionáře by ani ve snu nenapadlo, jaký význam bude jednou jeho objev mít pro celé lidstvo. „Dopplerův jev“ formulovaný roku 1842 má zcela zásadní význam téměř pro všechny oblasti našeho života.

Christian Andreas Doppler
(1803-1853)

VYUŽITÍ DOPPLEROVA JEVU

MATERIÁLY, LITERATURA A DOPPLEROVA NADACE

175 let dopplerova jevu

Jubilejní rok 2017

Přehled akcí pořádaných u příležitosti výročí