PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ

Přehled akcí pořádaných Nadačním fondem Christiana Dopplera a jeho partnerů u příležitosti výročí 2017

 • Sympozium pořádané u příležitosti výročí
  Od 1. do 3. června 2017 se ve Velké aule Univerzity Salcburk a v budově univerzitních laboratoří Science:City Itzling konalo sympozium s přednáškami renomovaných vědců z oblasti politiky, vědy a hospodářství. V rámci sympozia se uskutečnilo též setkání žáků salcburského a pražského Gymnázia Christiana Dopplera. Z obou gymnázií byly vybrány dvě třídy, pro které byl připraven pestrý program zaměřený na Christiana Dopplera a jeho odkaz. Kromě jiného byl uspořádán i workshop graffitové malby (zvěčnění Christiana Dopplera na „hall of fame“) a žáci navštívili také dopplerovskou expozici v salcburském Domě přírody.
 • Dopplerův internetový portál
  U příležitosti dopplerovského výročí byl koncipován a realizován multimediální internetový portál www.christian-doppler.net, který je průběžně aktualizován.
 • Prezentace knihy „Christian Doppler“ od Clemense Huttera
  Novou publikaci o Dopplerovi vydanou v nakladatelství Anton Pustet představil její autor Clemens Hutter dne 22. února 2017 v 18.00 hod. v salcburském Domě přírody.
 • Budova laboratoří Science:City Itzling – Pocta Christianu Dopplerovi
  Nová budova laboratoří Přírodovědecké fakulty Univerzity Salcburk v místní části Itzling je sídlem Nadačního fondu Christiana Dopplera. Zde se nachází také knihovna a archiv fondu. U vchodu do budovy je umístěna kamenná plastika Christiana Dopplera od sochaře Alexandera Steinwendtnera. Jeden z přednáškových sálů nese Dopplerovo jméno
 • Kreativní soutěž na téma Dopplerův jev
  Kreativní soutěž pro žáky a žákyně byla vypsána v kooperaci s městem Salcburk. Nejlepší nápady byly představeny a oceněny v rámci sympozia.
 • Přednáškový cyklus na Univerzitě Salcburk
  V letním semestru 2017 probíhal přednáškový cyklus na téma „175 let Dopplerova jevu“ (od 6. 3. do 26. 6. 2017, pondělky 17–19 hod., posluchárna 380, Rudolfskai 42, Salcburk) s přednášejícími z přírodovědných a společenských oborů.
 • Ceny Christiana Dopplera
  V roce 2017 udělila spolková země Salcburk ceny Christiana Dopplera v hodnotě 12.000 eur za přírodovědecké práce a vynálezy. Lhůta pro podání žádostí vypršela 31. 7. 2017.
 • Dopplerovské koncerty na Univerzitě Mozarteum
  V rámci koncertní řady „Dopplerovské koncerty“ Souboru pro moderní hudbu Univerzity Mozarteum pod vedením Marina Formentiho se dne 2. 6. 2017 konalo čtvrté hudební představení jako slavnostní koncert výročního sympozia. Další hudební programy následovaly.
 • Skladatelská soutěž Christiana Dopplera
  Vypsání skladatelské soutěže Univerzity Mozarteum se vztahem k dílu Christiana Dopplera s představeními v Salcburku, Vídni, Linci a Grazu.
 • Výstava a umělecká cena Christiana Dopplera na salcburském letišti
  Ve spolupráci se salcburským letištěm byla dne 13. 9. udělena umělecká cena vyjadřující poctu Christianu Dopplerovi a zároveň byla v galerii letiště otevřena výstava představující další umělecká díla. Expozice byla veřejnosti přístupná do 9. 12.
 • Slavnostní týdny Akademického gymnázia Salcburk
  Dne 9. 11. 2017 byla na Akademickém gymnáziu v rámci oslav čtyřstého výročí gymnázia na počest prominentních žáků odhalena pamětní deska Christiana Dopplera a Simona Stampfera.
 • Série akcí Salcburského vzdělávacího centra
  Salcburské vzdělávací centrum odstartovalo na podzim sérii akcí, přednášek a prohlídek zaměřených na Dopplerův jev. Dne 28. 10. 2017 tak například proběhla komentovaná prohlídka dopplerovské stálé expozice v Domě přírody
 • Dopplerovská expozice v Domě přírody
  Aktualizace expozice zaměřené na Christiana Dopplera v Domě přírody Salcburk.
 • Zpráva o činnosti – 30 let Nadačního fondu Christiana Dopplera
  Také Nadační fond Christiana Dopplera oslavil v roce 2017 výročí: 30 let činnosti a aktivit fondu shrnula nová brožura.
 • Projekt Banská Štiavnica
  Slovenské město Banská Štiavnica (něm. Schemnitz), zapsané do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, bylo Dopplerovým působištěm v letech 1847–1850. V archivu tamní bánské akademie byly naplánovány rešerše německých a slovenských pramenů. Zvažuje se umístění pamětní desky.
 • Kooperace
  s Výzkumnou společností Christiana Dopplera ve Vídni
  s Gymnázii Christiana Dopplera v SalcburkuPraze
  se Společností pro salcburskou vlastivědu, která dne 22. 11. 2017 pozvala na besedu „Po stopách Christiana Dopplera“ s Petrem M. Schusterem a Ewaldem Hieblem
  se Salcburským městským spolkem, v jehož červnovém časopise Bastei vyšel příspěvek ke Christianu Dopplerovi
  s Evropským centrem pro historii fyziky ECHOPHYSICS (European Centre for the History of Physics) na zámku Pöllau ve Štýrsku
  s Klinikou Christiana Dopplera a Paracelsovou soukromou lékařskou univerzitou v Salcburku
  se Salcburským vzdělávacím centrem
 • Další iniciativy …
  Péče o Dopplerovy památníky v tuzemsku i zahraničí
  Práce s veřejností, vytvoření newsletterů

Podporovatelé: