ŽIVOTOPIS CHRISTIAN ANDREAS DOPPLER (1803–1853)

Životopis Christiana Andrease Dopplera

29. listopad 1803

29. listopad 1803

Narozen v Salcburku v domě čp. 1 na Makartově náměstí (Makartplatz) jako třetí z pěti dětí kamenického mistra Johanna Evangelisty Dopplera a jeho manželky Theresie, rozené Seeleuthner.

Foto: By LepoRello (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

1810 – 1821

Obecná škola a gymnázium v Salcburku a Německá normální škola v Linci

Po ukončení obecné školy nepřicházelo vzhledem k jeho subtilní tělesné konstituci v úvahu, aby se syn z kamenické rodiny ujal práce v otcovském podniku. Aby ve sféře vzrůstajícího vzdělaného měšťanstva dosáhl sociálního vzestupu, bylo záhodno zvolit si obchodnické nebo svobodné povolání. Na radu matematika Simona Stampfera, který rozeznal Christianovo mimořádné matematické nadání, a vzhledem k dobrým známkám na obecné škole byl Christian v roce 1816 poslán na salcburské gymnázium.

V roce 1819, tedy po třech letech studií, ho ale otec z gymnázia vzal a poslal jej na Německou normální školu v Linci. Tam měl Christian dokončit své obchodnické vzdělání, aby si zajistil bezstarostný život.

 

1821 – 1825

1821 – 1825

Polytechnický institut ve Vídni: studium matematiky, geometrie a fyziky

Po absolvování „německé normální školy“ byl Christian na opakované doporučení Simona Stampfera poslán do Vídně na Polytechnický institut. Studium zde zakončil v roce 1825 s vynikajícím prospěchem.

1825 – 1829

Gymnázium v Salcburku

Aby mohl Doppler po ukončení polytechniky začít studovat na univerzitě, musel si doplnit maturitní zkoušku. Gymnázium navštěvoval nejprve tři roky, poté absolvoval zbývajících šest semestrů druhého stupně jen za poloviční dobu trvání studia. Navazující lyceum zvládl během k tomu stanovených dvou let jako nejlepší ze všech 37 kandidátů a známkou „Eminente“. Kromě toho se učil anglicky, italsky a francouzsky.

1829 – 1833

Adam Burg

Dočasný pracovní úvazek jako asistent na Polytechnickém institutu ve Vídni pro vyšší matematiku u Adama Burga

1834

Zaměstnání účetního v městečku Bruck an der Leitha

Z důvodu chybějícího trvalého zaměstnání ve vědecké sféře pracoval Christian Doppler po dobu jednoho roku jako účetní v přádelně bavlny v městečku Bruck an der Leitha. Jelikož veškeré jeho snahy o získání akademické pracovní pozice dlouho ztroskotávaly, zvažoval odejít do USA. Když se jeho plány odejít do exilu už zkonkretizovaly, dostal zprávu o přijetí na místo profesora aritmetiky, algebry a geometrie na Stavovské reálné škole v Praze.

1835 – 1841

Profesor aritmetiky, algebry a geometrie na Stavovské reálné škole v Praze

1836

1836

Sňatek

Ve svých 32 letech se Doppler roku 1836 oženil se čtyřiadvacetiletou Salcburčankou Mathildou Sturm, dcerou váženého zlatníka a stříbrotepce. Dopplerovi žili od té doby v Praze a dočkali se pěti dětí.

1840

1840

Přijetí do Královské české společnosti nauk na návrh teologa a matematika Bernarda Bolzana.

25. května 1842

Uveřejnění pojednání „O barevném světle dvojhvězd a některých jiných hvězd na nebi“

Download: PDF – autorská práva nejasná

1847 – 1849

1847 – 1849

Profesorem v Banské Štiavnici

Zaměstnán jako profesor matematiky, fyziky a mechaniky na Bánské a lesnické akademii v Banské Štiavnici ve Slovenském rudohoří a zároveň jmenován „císařsko-královským báňským radou“

Foto: By Benjamín Jarčuška (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons

1848

Zvolen členem Rakouské akademie věd ve Vídni; vyznamenán čestným doktorátem v oboru filozofie pražskou univerzitou u příležitosti 500. výročí

1849

Simon Stampfer

Doppler se stal nástupcem Simona Stampfera jako profesor geodézie na vídeňském Polytechnickém institutu

Když se revoluce roku 1848 rozšířila z Vídně do Budapešti a nacionalistické hnutí sílilo, zasáhly nepokoje také Banskou Štiavnici, která tehdy patřila k Uhrám. Tamní Báňská akademie byla na dva roky uzavřena.
Začátkem roku 1849 odešel do důchodu profesor Simon von Stampfer, který byl pro své zásluhy povýšen do šlechtického stavu. Ten již v Salcburku ovlivnil rozhodujícím způsobem další životní dráhu svého žáka Christiana Dopplera. Nyní se katedra geodézie na Polytechnickém institutu ve Vídni uvolnila a Doppler byl povolán na dřívější Stampfovo pracoviště.

17. leden 1850

17. leden 1850

Prvním ředitelem Fyzikálního institutu na vídeňské univerzitě

Císař František Josef schválil zřízení Fyzikálního institutu na Vídeňské univerzitě, jmenoval Dopplera jejím ředitelem a povýšil jej na řádného profesora pro experimentální fyziku na Filozofické fakultě. Doppler tím dosáhl vrcholu své kariéry.

Foto: Vídeňský dům v městské části Landstraße čp. 104 (později Erdberger Hauptstraße čp. 15), kde sídlil nově založený Fyzikální institut Christiana Dopplera a kde měl ředitel i svůj byt. Copyright: Archiv Echophysics

Listopad 1852

Listopad 1852

Cesta do Benátek kvůli dlouholetému plicnímu onemocnění

Choroba byla vyvolána pravděpodobně v kamenické dílně jeho otce, ve které Christian pracoval do svých 17 let. Zřejmě si tak přivodil zaprášení plic, podobně jako předtím jeho otec i starší bratr.

Od přímořského ovzduší v Benátkách si Doppler sliboval zmírnění příznaků svého onemocnění.

17. března 1853

Christian Doppler Portrait

Úmrtí Christiana Andrease Dopplera v Benátkách

Christian Andreas Doppler zemřel ve svých 49 letech, dne 17. března 1853 v přítomnosti své manželky Mathildy po 150 dnech stonání v Benátkách.

Čerpáno z následujících publikací:

Christian Doppler – Der für die Menschheit bedeutendste Salzburger, Clemens M. Hutter (Christian Doppler – Pro lidstvo nejdůležitější Salcburčan), Clemens M. Hutter

Unfassbare Strahlung – Werdegang zur Modernen Physik (Nepochopitelné záření– vznik moderní fyziky), Peter M. Schuster, Lily Wilmes

Weltbewegend – unbekannt. Leben und Werk des Physikers Christian Doppler und die Welt danach (Světodějný – neznámý. Život a dílo fyzika Christiana Dopplera a svět poté),  Peter M. Schuster

Moving the Stars – Christian Doppler, His Life, His Works and Principle, and the World After, Peter M. Schuster

Další prameny k Dopplerově biografii:

Rodokmen Christiana Dopplera

Austria Forum

Univerzita Vídeň | monuments