Lékařství

医学

Christian Doppler položil základ pro mnohé přístroje umožňující provedení důležitých lékařských vyšetření. V roce 1959 představili Japonci Satomura a Kaneko svůj „Dopplerův reograf“ a jako první začali využívat Dopplerův jev za účelem lékařských vyšetření.

Dopplerův jev při prevenci a včasné diagnostice

Již během těhotenství lze u nenarozených dětí pomocí Dopplerova jevu zobrazit tlukot srdce a rychlost průtoku krve v pupeční šňůře, hlavní tepně i mozkové tepně. Srdeční vady a slabé prokrvování spojené s nedostatkem kyslíku je tak možné rozeznat ještě před narozením.

Cévní vyšetření (DOPPLER), především vyšetření žil dolních končetin, využívá odrazu ultrazvuku od červených krvinek za účelem zaznamenání „toku krve“ pomocí reproduktoru. Zúženiny cév a víry vznikající při průtoku krve lze rozeznat akusticky. Ve zúženinách musí krev protékat rychleji. Křečové žíly, trombózy (sraženiny) a periferní cévní onemocnění je možno rozeznat již v raném stádiu.

Dopplerův sonograf: diagnostika zúžení cév na základě Dopplerova jevu

Moderní dopplerovské sonografy napojené na barevné monitory měří různé rychlosti a zobrazují je v několika barvách. Fascinujícím způsobem se tak daří zobrazit funkci srdce, jater, ledvin a všech větších cév. Tyto životně důležité funkce je možno účinně monitorovat i po operaci nebo transplantaci.

Mozková mrtvice, u nás po onemocnění srdce a rakovině třetí nejčastější příčina smrti, má svou příčinu povětšinou v zúžených nebo ucpaných artériích, které zásobují mozek krví. Nově lze dokonce zobrazit hlavní mozkovou artérii i přes lebeční stěnu a měřit v ní rychlost proudění krve.

Mnohé způsoby vyšetření by bez Dopplerova objevu nebyly vůbec možné. Velkou předností těchto neinvazivních vyšetření je, že není nutný žádný operační zákrok, jelikož se spouští jen ultrazvukové vlnění a následně se vyhodnotí jeho odezvy.

Dopplerovské laboratoře

Po celém světě má téměř každá nemocnice svou dopplerovskou laboratoř.

Další odkazy:

Lékařství na Wikipedii