Tiráž

Nadační fond Christiana Dopplera
Univerzita Salcburk. Přírodovědecká fakulta
Jednatel: Dr. Christian Pruner | + 43 662 8044 6253 | christian.pruner@sbg.ac.at
Katedra chemie a fyziky materiálů
Jakob-Haringer-Straße 2a, A-5020 Salzburg, Rakousko

Odpovědnost za publikovaný obsah

Naší snahou je uveřejňovat na našem portálu jen správné a aktuálně platné informace. I přesto nemůžeme garantovat správnost a úplnost všech zde publikovaných dat. Veškeré údaje a dokumenty, které jsou na těchto internetových stránkách přístupné, mají výhradně informativní charakter, a nejsou tedy právně závazné.

Odpovědnost za odkazy

Do našich výstupů jsou zahrnuty odkazy na internetové stránky třetích osob, jejichž obsah však nemůžeme ovlivnit. V důsledku této skutečnosti nemůžeme ani převzít odpovědnost za údaje, které jsou uveřejněny pod odpovídajícím odkazem. Jedině provozovatel předmětných internetových portálů ručí případně za chybné, protiprávní a/nebo neúplné údaje, jakož i za škody nastalé v důsledku užívání jeho portálu. U stránek, na které odkazujeme, bylo v době propojení prověřeno, že nevykazují protiprávní charakter. V době propojení s předmětnými stránkami nebyl zaznamenán žádný protiprávní obsah. Ovšem permanentní prověřování propojených internetových stránek bez konkrétních podnětů odkazujících na porušení práva není proveditelné. V případě zjištění porušení právních ustanovení předmětné odkazy neprodleně deaktivujeme.