Ochrana dat

Ke dni 31. srpen 2023

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Naše webové stránky lze obvykle používat bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak vždy na dobrovolné bázi, pokud to není pro provoz webu technicky nezbytné.

Tento web používá vaše údaje šetrně a zpracovává pouze údaje, které jsou technicky nezbytné a nevyžadují souhlas. Proto tato webová stránka nemá „cocie bar“ pro získání vašeho souhlasu.

Ospitando

Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH, Jakob Haringer Straße 5/3, 5020 Salzburg, info@salzburgresearch.at, 0662 / 2288-0 – odpovídá za zpracování vašich osobních údajů na této webové stránce.

Hosting

Tuto webovou stránku provozuje all-inkl.com. Osobní údaje o připojení zpracováváme za účelem zabezpečení dat a výpadku po dobu maximálně 7 dnů.

Právním základem zpracování je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (technická bezpečnostní opatření).

Soubory protokolu serveru

Zpracováváme za účelem sledování technické funkce a zvýšení bezpečnosti provozu na právním základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 obč. f GDPR (technická bezpečnostní opatření) osobní údaje, jako je IP adresa, v souboru protokolu serveru po dobu maximálně 7 dnů.

  • Časové razítko (datum a čas zásahu)
  • Typ požadavku uživatele
  • IP uživatele
  • Referenční informace uživatele (tj. zdroj přístupu)
  • Klient uživatele (typ klienta, verze klienta)
  • Operační systém uživatele (zařízení, verze OS zařízení)

Mapové služby

Na tomto webu využíváme nabídky poskytovatelů mapových služeb ve formě vložení do iFrame. To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webu a umožňuje pohodlné používání mapových funkcí.

Cloudové služby Wikimedia

Právním základem pro zpracování je váš souhlas udělený v souladu s § 96 (3) TKG v   čl. 6 (1) (a) GDPR. Připojení ke cloudovým službám Wikimedia je navázáno až poté, co udělíte svůj souhlas kliknutím na tlačítko.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas udělený v souladu s § 96 (3) TKG v   čl. 6 (1) (a) GDPR. Připojení ke cloudovým službám Wikimedia je navázáno až poté, co udělíte svůj souhlas kliknutím na tlačítko.

Pokud bude služba Wikimedia Cloud Services nadále zpracovávat data nezávisle, je za to výhradně odpovědná služba Wikimedia Cloud Services. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Wikimedia Cloud Services.

Video služby

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost prohlížet si naše videa na YouTube přímo prostřednictvím vložení do iFrame. Po udělení vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR umožňujeme poskytovateli služeb Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko přehrávat video s vašimi osobními údaji po dobu setrvání na webové stránce. Údaje shromážděné společností Google nezpracováváme ani neukládáme. Váš souhlas je platný pouze do opuštění příslušné webové stránky a nebude uložen.

Využíváme následující služby:

Služba: Youtube 
Provozovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 
Prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?gl=AT&hl=it#intro

Analytické služby

Na našich webových stránkách využíváme analytické služby za účelem analýzy používání našich webových stránek, oprav chyb a dalšího rozvoje obsahu.

Software pro místní analýzu

Ke zpracování údajů o připojení a údajů o prohlížeči používáme místní analytický software za účelem analýzy používání našich webových stránek, oprav chyb a dalšího vývoje obsahu, dokud nevznesete námitku.

Právním základem zpracování je technická nutnost zpracování analytických dat v souladu s § 96 odst. 3 TKG v souvislosti s poskytováním webové služby výslovně požadované uživateli podle čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR.

Sociální média

Online přítomnost na sociálních sítích

Udržujeme online přítomnost v rámci sociálních sítí a platforem, abychom komunikovali se zainteresovanými stranami a uživateli, kteří jsou tam aktivní, a mohli je informovat o podrobnostech projektu. Při volání do příslušných sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování dat jejich příslušných operátorů.

Tlačítka sdílení

INáš web má na některých stránkách tlačítka pro sdílení obsahu stránky na platformách sociálních médií. Tlačítka jsou ideálně navržena tak, aby chránila osobní údaje návštěvníků našich webových stránek, protože skript (počítačový program) za tlačítky neshromažďuje ani nezpracovává žádné osobní údaje. Heise Verlag jako vydavatel odborného IT magazínu c’t a jako vývojář tlačítek nabízí přesné informace o funkci tlačítek.

Návštěvníci webových stránek, kteří chtějí sdílet naše stránky, jsou po kliknutí na tlačítka přesměrováni na stránky „Sdílet“ příslušných platforem sociálních médií. Teprve poté se načtou skripty potřebné pro sdílení obsahu stránky. Poté platí obchodní podmínky a podmínky ochrany údajů dohodnuté návštěvníkem webu s příslušnými platformami sociálních médií. Podrobnější informace poskytují příslušné platformy Facebook , Instagram , LinkedIn , Pinterest , Twitter.

Právo vznést námitku

Pokud zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Pokud z naší strany nebudou existovat žádné závažné důvody hodné ochrany pro zpracování, bude zpracování vašich údajů na základě tohoto právního základu zastaveno.

Zákonnost údajů zpracovávaných až do bodu námitky není námitkou dotčena.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě písemného souhlasu lze odvolání provést pouze písemně, v případě souhlasu se zasíláním elektronické inzerce taktéž kliknutím na odhlašovací odkaz. V tomto případě bude zpracování ukončeno, pokud neexistuje jiný právní základ.

Zákonnost údajů zpracovávaných do okamžiku odvolání není odvoláním dotčena.

Dotčená práva

Máte právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas nebo smlouva uzavřená s vámi, máte také právo na přenositelnost údajů.

Máte právo odvolat jakýkoli souhlas, který jste případně udělili se zpracováním vašich osobních údajů. Zákonnost zpracování osobních údajů až do odvolání není odvoláním dotčena.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely direct mailu. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou zpracovávány pro účely přímého marketingu.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kontaktní údaje na rakouský úřad pro ochranu údajů jsou: Rakouský úřad pro ochranu údajů, Barichgasse 40-42, A-1030 Vídeň.