Nadační fond Christiana Dopplera

Nadační fond Christiana Dopplera je fond s vlastní právní subjektivitou, zřízený podle salcburského zákona o nadacích a fondech č. 70/1976 Sb. Své sídlo má v Salcburku. Fond je koncipován jako obecně prospěšný a jeho činnost je nezisková.

Založení a poslání

Nadační fond Christiana Dopplera byl založen roku 1987 s cílem připomínat s úctou život a dílo Christiana Dopplera a popularizovat jeho odkaz vůči široké veřejnosti.

Tomuto poslání slouží realizace badatelských, výzkumných a vzdělávacích projektů s výstupy prospěšnými pro rakouskou vědu a ekonomiku včetně s tím spojeného publikování knih a dokumentací, dále vyvíjení spřízněných vědeckých činností i vyhodnocování relevantních výsledků. Již v roce 1972 Salcburský zemský sněm zvažoval založení Nadace Christiana Dopplera a schválil, aby se udělovala Cena Christiana Dopplera. Christian Andreas Doppler je vedle Wolfganga Amadea Mozarta světově nejznámějším a nejvýznamnějším salcburským rodákem. Dopplerovy průlomové vědecké poznatky si z našeho dnešního života už prakticky nedokážeme vůbec odmyslet. Platí to zásadním způsobem pro oblast přírodních věd, techniky i lékařství, nadto ale dopplerovské objevy a z nich plynoucí zákonitosti ovlivňují utváření našeho světa a přispívají k dalšímu poznání. Dopplerův jev se stal základem pro četné vědecké obory: od astronomie přes kosmické lety a základní testy relativity až po fyziku materiálů, mechaniku tekutin, biologii, lékařství či kvantovou teorii.

Zpráva o činnosti Nadačního fondu Christiana Dopplera 1987–2002 (německy)

Zpráva o činnosti Nadačního fondu Christiana Dopplera 2019, 30 let činnosti (německy)

Jev tisíciletí

Albert Einstein na své přednášce dne 21. září 1909 v Salcburku, kdy poprvé veřejně mluvil o teorii relativity, vyslovil toto důležité prohlášení: Jedno, jakou formu nabude teorie elektromagnetických procesů, Dopplerův jev zůstane zachován v každém případě.

Na jedné z přednášek na Univerzitě Salcburk v červenci 2007 označil fyzik Anton Zeilinger Dopplerův jev za „jev tisíciletí“.

24 vědcům byla doposud udělena Nobelova cena za fyziku za výzkum, který přímo nebo nepřímo souvisí s Dopplerovým jevem.

Organizační struktura

Orgány nadačního fondu jsou kuratorium, jednatel a poradní sbor.

Prezident: Univ. Prof. DI Dr. Maurizio Musso
Jednatel: Dr. Christian Pruner: + 43 662 8044 6253, christian.pruner@sbg.ac.at
Adresa: Christian Doppler Fonds
Universität Salzburg, Naturwissenschaftliche Fakultät (Univerzita Salcburk, Přírodovědecká fakulta)
Fachbereich Chemie und Physik der Materialien (Katedra chemie a fyziky materiálů)
Jakob-Haringer-Straße 2a, A-5020 Salzburg, Österreich

Nynější členové kuratoria a vědecké rady jsou uvedeni v německé jazykové mutaci těchto stránek.