JUBILEJNÍ ROK 2017

Fyzik a matematik Christian Andreas Doppler, narozený 29. listopadu 1803 v domě čp. 1 na Makartově náměstí v Salcburku, představil před 175 lety dne 25. května 1842 na pražské univerzitě své stěžejní dílo:

 „Ueber das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels“

(O barevném světle dvojhvězd a některých jiných hvězd na nebi).

Tato vědecká práce proslavila Christiana Dopplera po celém světě. Doppler v ní popsal vliv pohybu nebeských těles na jejich barvu, přírodní jev nesoucí později jeho jméno – dnes známý jako Dopplerův jev.

Když Albert Einstein v září roku 1909 v rámci 81. shromáždění „Společnosti německých přírodovědců a lékařů“ v salcburské ondřejské škole představoval četným zástupcům tehdejší vědecké elity (přítomni např. Max Planck, Lise Meitner, Max von Laue, Wilhelm Wien, Max Born, etc., někteří z nich později nositelé Nobelovy ceny) svou teorii relativity, vyřkl také tuto větu:

„Jedno, jakou formu nabude teorie elektromagnetických procesů, Dopplerův jev zůstane zachován v každém případě.“  

Kvantový fyzik a prezident Rakouské akademie věd Anton Zeilinger vyhlásil v roce 2007 během své přednášky na Univerzitě Salcburk Dopplerův jev za „jev tisíciletí“.

Málokterý jiný přírodovědný poznatek utvářel náš náhled na svět tak rozhodujícím způsobem jako Dopplerův jev. Ne méně než 19 výzkumů vyznamenaných Nobelovou cenou s nesčetnými aplikacemi v různých oblastech přírodních věd, lékařství a techniky je založeno přímo či nepřímo právě na využití Dopplerova jevu. Vedle Wolfganga Amadea Mozarta je dnes Christian Andreas Doppler dozajista světově nejznámějším salcburským rodákem. Dopplerovy průlomové vědecké poznatky si z našeho života už nelze odmyslet, jelikož mají zásadní význam jak pro náš každodenní život, tak i pro epistemologickou dimenzi utvářející náš moderní náhled na svět.   

Podle motta Christiana Andrease Dopplera

„Nejvděčnější jsou ty badatelské práce, které potěší myslitele a zároveň prospívají lidstvu“

využil Nadační fond Christiana Dopplera příležitost 175. výročí Dopplerova jevu, aby Christianu Dopplerovi vyjádřil uznání a zároveň přiblížil široké veřejnosti jeho život a dílo formou četných akcí.