ChristianDopplerSymposiumSalzburg_Grosse_Universitaetsaula_LH_Wi