ChristianDopplerSymposiumSalzburg_Grosse_Universitaetsaula_Keyno