ChristianDopplerSymposiumSalzburg_Grosse_Universitaetsaula_Einla