ChristianDopplerSymposiumSalzburg_Grosse_Universitaetsaula_17060