ChristianDopplerSymposiumSalzburg_Grosse_Universitaetsaula_Mozar